Chỉ đạo xây dựng cơ chế, chính sách thực hiện cải cách tiền lương; thúc đẩy mạn các động lực tăng trưởng

Chỉ đạo xây dựng cơ chế, chính sách thực hiện cải cách tiền lương; thúc đẩy mạn các động lực tăng trưởng Ban tin dien tu CCHC Chinh phu – So 39

Bài trướcBan tin dien tư CCHC Chinh phu – So 37
Bài tiếp theoĐưa dữ liệu số thành nguồn lực quan trọng phục vụ chuyển đổi số