Thủ tướng chính phủ: Nêu: 3 tiên phong, 3 đẩy mạnh với doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp với nước ngoài và đối tác

Bài trướcThủ tướng Chính phủ: Yêu cầu 5 tăng, 5 giảm, 5 tăng tốc, bứt phá với ngành ngân hàng